Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2017)
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Người sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN lần đầu.

1

Tên thủ tục hành chính

Người sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN lần đầu.

 

Trình tự thực hiện

a) Đối với người lao động:

Căn cứ hồ sơ gốc của mình (quyết định tuyển dụng, quyết định nâng lương hoặc hợp đồng lao động) kê khai 03 bản “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN” (Mẫu số 01-TBH), nộp cho người sử dụng lao động, trường hợp đã được cấp sổ BHXH thì không phải kê khai mà chỉ nộp sổ BHXH.

b) Đối với người sử dụng lao động:

- Tiếp nhận, đối chiếu Hồ sơ gốc của cá nhân người lao động với Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc sổ BHXH, ký xác nhận Tờ khai.

- Lập đầy đủ hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ ở phần dưới đây  nộp cơ quan BHXH

c) Đối với cơ quan BHXH

- Tiếp nhận danh sách và hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến.

- Kiểm tra thủ tục hồ sơ, cấp mã số cho người lao động  và mã số của đơn vị quản lý theo quy định.

- Ký, đóng dấu vào "Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN" (Mẫu số 02a-TBH), “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN” (Mẫu số 01-TBH) trả lại 01 bản cho người sử dụng lao động.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại BHXH tỉnh

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (bản sao), trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì nộp bản Hợp đồng lao động.

2. Quyết định xếp hạng doanh nghiệp (nếu có).

3. Thang, bảng lương (đã được đăng ký với cơ quan lao động).

4. Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển…

5. Mẫu 01 - TBH "Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN" của người lao động do người lao động kê khai; trường hợp đã được cấp sổ BHXH thì không phải kê khai mà chỉ nộp số BHXH.

6. Mẫu số 02a-TBH: "Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN"

b) Số lượng hồ sơ:

- Từ điểm 1- 4: 01 bộ (phô tô).

- Điểm 5,6: 03 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Không quy định

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện TTHC

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện TTHC

1. Mẫu 01 - TBH "Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN"

2. Mẫu số 02a-TBH: "Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN"

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

1. Mẫu 01 - TBH "Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN"

2. Mẫu số 02a-TBH: "Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN"

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Trong thời hạn không quá 30 ngày  làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây và sổ BHXH của người lao động (nếu có) cho cơ quan BHXH.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006

2. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH.

3. Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 về việc ban hành Điều lệ BHYT.

4. Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH

5. Thông tư số 03/2007/TT–BLĐTBXH ngày 30/01/2007hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

6. Thông tư liên tịch số 21/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 hướng dẫn một số  điều của Nghị định số 63/2005/NĐ-CP

7. Quyết định số: 902/QĐ – BHXH ngày 26/6/2007 ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc;

8. Quyết định số 1333/QĐ – BHXH ngày 21/02/2008 sửa  đổi    902/QĐ  - BHXH

9. Công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/06/2009 của BHXH Việt Nam

Các mẫu trong file đính kèm.
1. Mẫu 01-TBH
2. Mẫu 02a-TBH
Di chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN đến địa bàn khác Người sử dụng lao động thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN khi người sử dụng lao động sáp nhập Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN khi người sử dụng lao động giải thể, phá sản Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc báo tăng lao động chưa có sổ BHXH Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo tăng lao động đã có sổ BHXH Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo tăng lao động sau khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản, ốm đau. Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo giảm lao động (thôi việc, chuyển công tác…) Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo giảm lao động do nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo giảm lao động do nghỉ hưởng chế độ hưu trí, 1 lần... Di chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN từ địa bàn khác đến
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 277
   Tổng số truy cập : 53673328
   Tổng số Hits : 79178813
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang