Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Xác nhận thời gian đóng BHXH trước năm 1995

45

Tên thủ tục hành chính

Xác nhận thời gian đóng BHXH trước năm 1995

 

Trình tự thực hiện

a. Người tham gia BHXH:

- Kê khai toàn bộ thời gian công tác trước năm 1995 vào tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu số 01-TBH).

- Chuyển tờ khai, kèm theo các giấy tờ liên quan đến thời gian công tác trước năm 1995 cho người sử dụng lao động.

- Tiếp nhận sổ BHXH (tờ sổ) từ người sử dụng lao động.

- Kiểm tra các thông tin in trên tờ sổ, nếu có sai sót thì thông báo cho người sử dụng lao động.

- Ký, ghi rõ họ tên vào nơi quy định.

- Chuyển lại tờ sổ cho người sử dụng lao động lưu giữ.

b. Người sử dụng lao động:

- Tiếp nhận tờ khai, kèm theo các giấy tờ liên quan từ người tham gia BHXH.

- Lập danh sách người tham gia BHXH có thời gian công tác trước năm 1995 (nếu có từ 02 người trở lên).

- Chuyển danh sách, tờ khai, kèm theo các giấy tờ liên quan cho cơ quan BHXH nơi đăng ký tham gia BHXH.

- Tiếp nhận tờ sổ và các giấy tờ liên quan từ cơ quan BHXH.

- Kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót thì thông báo cho cơ quan BHXH.

- Chuyển tờ sổ và các giấy tờ liên quan cho người tham gia BHXH.

- Tiếp nhận lại tờ sổ từ người tham gia BHXH để lưu giữ.

c. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ thời gian công tác trước năm 1995 của người tham gia BHXH.

- Nhập toàn bộ thời gian công tác trước năm 1995 đã được thẩm định vào chương trình quản lý đối tượng tham gia BHXH.

- In thời gian công tác trước năm 1995 và thời gian đóng BHXH của năm trước vào cùng tờ sổ, nếu 01 tờ in không đủ thì in các tờ tiếp theo; Giám đốc BHXH tỉnh ký, đóng dấu vào nơi quy định trên tờ sổ cuối cùng.

- Chuyển tờ sổ và các giấy tờ liên quan cho người sử dụng lao động.

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu số 01-TBH).

- Danh sách người tham gia BHXH có thời gian công tác trước năm 1995 (nếu có từ 02 người trở lên).

- Các giấy tờ liên quan:

+ Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, Quyết định tiếp nhận, hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: Quyết định nâng bậc lương, quyết định điều động hoặc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngành, giấy thôi trả lương.

+ Danh sách của đơn vị có tên người lao động đến ngày 31/12/1994 (không bao gồm ngươờ bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý bỏ việc, bị phạt tù giam trước ngày 01/01/1995, ra nước ngoài hoặc ở nước ngoài không hợp pháp) hoặc các giấy tờ xác định người lao động có tên trong danh sách của đơn vị đến ngày 31/12/1994.

+ Quyết định nghỉ chờ việc. Trường hợp không có Quyết định nghỉ chờ việc thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị cấp sổ  BHXH, trong đó đảm bảo người lao động có tên trong danh sách của đơn vị tại thời điểm có quyết định nghỉ chờ việc và chưa hưởng các khoản trợ cấp BHXH một lần. Trường hợp đơn vị đã giải thể thì do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận.

- Sổ BHXH.

b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Không xác định thời hạn.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân và tổ chức                                                             

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cấp sổ, thẻ.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH tỉnh.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu số 01-TBH).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Nộp đủ hồ sơ theo quy định

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11, ban hành ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.

- Nghị định số  152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

- Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

- Thông tư số 13/TT-NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

- Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.


Các mẫu trong tệp đính kèm:
01-TBH
Cấp lại sổ do người sử dụng lao động làm mất Cấp lại sổ BHXH do cơ quan BHXH làm mất. Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH bắt buộc làm mất Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH tự nguyện làm mất Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm hỏng. Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH bắt buộc làm hỏng. Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH tự nguyện làm hỏng. Xác nhận thời gian đóng BHXH bắt buộc hàng năm Xác nhận thời gian đóng BHXH tự nguyện hàng năm. Xác nhận thời gian đóng BHTN hàng năm. Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do người nước ngoài trả lương quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Cấp sổ cho người tham gia BHXH tự nguyện Cấp sổ cho người tham gia BHXH bắt buộc
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 37
   Tổng số truy cập : 53748130
   Tổng số Hits : 79280363
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang