Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2017)
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC

Trong phần này, giới thiệu những vấn đề chung về bảo hiểm y tế, bao gồm: khái niệm, nguyên tắc, phạm vi BHYT, chính sách của nhà nước đối với BHYT, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của loại hình BHYT mang tính xã hội và phân biệt với các loại hình bảo hiểm khác. Cũng trong phần này bạn đọc sẽ có thêm thông tin và hiểu biết về vấn đề liên quan đến quản lý BHYT ở Việt Nam, đồng thời với các quy định về những hành vi bị nghiêm cấm.

Các câu hỏi được sắp xếp từ câu số 01 đến câu số 09, nội dung giải đáp căn cứ theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009, Thông tư số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009, Thông tư số 10/TT-BYT ngày 14/8/2009, Thông tư số 11/TT-BYT ngày 14/8/2009 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

 

Câu hỏi 1: Bảo hiểm y tế là gì ?

Trả lời: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật BHYT (Trích khoản 1, Điều 2, Luật BHYT).Luật BHYT không áp dụng đối với BHYT mang tính kinh doanh (Trích khoản 3, Điều 1, Luật BHYT).

Câu hỏi 2: Bảo hiểm y tế được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào ?

Trả lời: Bảo hiểm y tế được thực hiện theo 05 nguyên tắc sau (Trích Điều 3, Luật BHYT):

(1) Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT.

(2) Mức đóng BHYT được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu của khu vực hành chính.

(3) Mức hưởng BHYT theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

(4) Chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT do quỹ BHYT và người tham gia BHYT cùng chi trả.

(5) Quỹ BHYT được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ.

Câu hỏi 3: Nhà nước có chính sách như thế nào đối với bảo hiểm y tế?

Trả lời: Chính sách của Nhà nước đối với BHYT được quy định như sau (Trích Điều 4, Luật BHYT):

(1) Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng BHYT cho người có công với cách mạng và một số nhóm đối tượng xã hội.

(2) Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với hoạt động đầu tư từ quỹ BHYT để bảo toàn và tăng trưởng quỹ. Nguồn thu của quỹ và số tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư từ quỹ BHYT được miễn thuế.

(3) Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia BHYT hoặc đóng BHYT cho các nhóm đối tượng.

(4) Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong quản lý BHYT.

Câu hỏi 4: Cơ quan nào thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT?

Trả lời: Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT được quy định như sau (Trích Điều 5, Luật BHYT):

(1) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

(2) Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về BHYT.

(3) Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về BHYT.

(4) Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về BHYT tại địa phương.

Câu hỏi 5: Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế như thế nào ?

Trả lời: Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ sau (Trích Điều 6, Luật BHYT):

(1) Xây dựng chính sách, pháp luật về BHYT, tổ chức hệ thống y tế, tuyến chuyên môn kỹ thuật y tế, nguồn tài chính phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân dựa trên BHYT toàn dân;

(2) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển BHYT;

(3) Ban hành danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT và các quy định chuyên môn kỹ thuật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh BHYT;

(4) Xây dựng và trình Chính phủ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối quỹ BHYT;

(5) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT;

(6) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ BHYT;

(7) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT;

(8) Theo dõi, đánh giá, tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực BHYT;

(9) Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về bảo hiểm y tế.

Câu hỏi 6: Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT như thế nào?

Trả lời: Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chính sách, pháp luật về tài chính liên quan đến BHYT và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với BHYT, quỹ BHYT (Trích Điều 7, Luật BHYT).

Câu hỏi 7: Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm như thế nào trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT ?

Trả lời: Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp về BHYT (Trích Điều 8, Luật BHYT):

(1) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm: Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; Bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ theo quy định của Luật BHYT; Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT.

(2) Ngoài việc trách nhiệm nêu trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT kết dư tại địa phương theo quy định của Luật BHYT.

Câu hỏi 8: Cơ quan nào được giao tổ chức thực hiện về bảo hiểm y tế ?

Trả lời: Luật BHYT quy định Tổ chức BHYT có chức năng thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT (Trích Khoản 1, Điều 9, Luật BHYT). Theo quy định hiện hành (Trích Điều 1, Nghị định số 94/2008/NĐ-CP), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ BHYT.

Câu hỏi 9: Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong pháp luật bảo hiểm y tế ?

Trả lời: Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm (Trích Điều 11, Luật BHYT):

(1) Không đóng hoặc đóng bảo hiểm y tế không đầy đủ theo quy định của Luật này.

(2) Gian lận, giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế.

(3) Sử dụng tiền đóng bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế sai mục đích.

(4) Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế và của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

(5) Cố ý báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về bảo hiểm y tế.

(6) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ để làm trái với quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.


(Nguồn từ Vụ BHYT - Bộ Y tế)

Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 282
   Tổng số truy cập : 53673328
   Tổng số Hits : 79178813
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang