Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC

Phần này giới thiệu về phạm vi được hưởng; Mức hưởng BHYT đối với các trường hợp đi khám chữa bệnh đúng quy định và không đúng quy định và Những trường không được hưởng BHYT.

Các câu hỏi trong phần này có số thứ tự từ câu 38 đến câu số 47, nội dung giải đáp căn cứ theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009, Thông tư số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009, Thông tư số 10/TT-BYT ngày 14/8/2009 và các văn bản có liên quan.

 

Câu hỏi 38: Luật BHYT quy định người tham gia BHYT được hưởng quyền lợi gì ?

Trả lời: Người tham gia BHYT được Quỹ BHYT chi trả các chi phí sau (Trích Điều 21 Luật BHYT):

(1) Khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; khám thai định kỳ và sinh con; khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh;

(2) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật áp dụng đối với: người có công với cách mạng; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi.

(3) Danh mục thuốc, hoá chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

(4) Chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại y tế trường học đối với học sinh, sinh viên.

Câu hỏi 39: Người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh đúng quy định mức hưởng BHYT như thế nào?

Trả lời : Người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng quy định, Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng như sau (Trích Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009):

(1) 100% chi phí đối với người có công với cách mạng; trẻ em dưới 6 tuổi; một số đối tượng đang công tác trong lực lượng công an nhân dân.

(2) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

(3) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp tổng chi phí của một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương tối thiểu.

            (4) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với Người hưởng lương hưu, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (người bệnh ng chi trả 5% còn lại với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

            (5) 80% chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng khác (người bệnh cùng chi trả 20% còn lại với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

(6) Trường hợp tự chọn thầy thuốc, tự chọn buồng bệnh thì chỉ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo giá dịch vụ hiện hành của nhà nước áp dụng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó và theo các mức hưởng nêu trên.

Câu hỏi 40: Người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh đúng quy định có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, mức hưởng BHYT như thế nào ?

Trả lời : Người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng quy định có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng như sau (Trích Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009):

(1) 100% chi phí đối với đối trẻ em dưới 6 tuổi; người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

(2) 100% chi phí đối với đối một số đối tượng đang công tác trong lực lượng công an nhân dân nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó; phần còn lại do ngân sách của cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng chi trả.

(3) 100% chi phí đối với đối người có công với cách mạng nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó (người bệnh cùng chi trả chi phí ngoài phần Quỹ BHYT chi trả).

Riêng các nhóm đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi; người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát, Quỹ BHYT thanh toán 100%. 

            (4) 95% chi phí đối với Người hưởng lương hưu, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó (người bệnh cùng chi trả chi phí ngoài phần Quỹ BHYT chi trả).

            (5) 80% chi phí đối với các đối tượng khác nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó (người bệnh cùng chi trả chi phí ngoài phần Quỹ BHYT chi trả).

Câu hỏi 41: Trường hợp người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh không đúng cơ sở KCB ban đầu hoặc không đúng tuyến quy định thì mức hưởng BHYT như thế nào ?

Trả lời : Người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh không đúng cơ sở KCB ban đầu hoặc không đúng tuyến quy định, Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng như sau (Trích Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009):

(1) 70% chi phí đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đạt tiêu chuẩn hạng III và không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn (người bệnh cùng chi trả chi phí ngoài phần Quỹ BHYT chi trả).

(2) 50% chi phí đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đạt tiêu chuẩn hạng II và không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn (người bệnh cùng chi trả chi phí ngoài phần Quỹ BHYT chi trả).

(3) 30% chi phí đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đạt tiêu chuẩn hạng I, hạng Đặc biệt và không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho mỗi lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn (người bệnh cùng chi trả chi phí ngoài phần Quỹ BHYT chi trả).

Câu hỏi 42: Người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập quỹ BHYT thanh toán mức hưởng BHYT như thế nào ?

Trả lời : Người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập quỹ, Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng như sau (Trích Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009):

Theo giá dịch vụ áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tương đương tuyến chuyên môn kỹ thuật với các mức quy định tại các Câu 39, Câu 40 và Câu 41 nêu trên.

Câu hỏi 43: Người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục do Bộ Y tế quy định, Quỹ BHYT thanh toán mức hưởng BHYT như thế nào ?

Trả lời : Người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục do Bộ Y tế quy định, Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng như sau (Trích Khoản 4, Điều 7,  Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009):

:           Trường hợp sử dụng thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế, Quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí theo mức hưởng, áp dụng đối với:

(1)   Trẻ em dưới 6 tuổi.

(2) Người tham gia BHYT liên tục từ 36 tháng trở lên.

(3) Các đối tượng thuộc Bộ quốc phòng, Bộ Công an, Ban cơ yếu Chính phủ quản lý được hưởng chế độ khám chữa bệnh miễn phí nay nghỉ hưu, chuyến ngành đang tham gia BHYT.

 

Câu hỏi 44: Trường hợp người tham gia BHYT khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT; không đủ thủ tục theo quy định quỹ BHYT thanh toán như thế nào ?

Trả lời:Người tham gia BHYT khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT; không đủ thủ tục theo quy định, người có thẻ BHYT tự thanh toán chi phí với bệnh viện và được Quỹ BHYT thanh toán theo mức tối đa (Trích Khoản 2, Điều 9, Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009:

            (1) Một đợt điều trị ngoại trú: Bệnh viện từ hạng III trở xuống 55.000 đồng; Bệnh viện hạng II 120.000 đồng; Bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt 340.000 đồng.

            (2) Một đợt điều trị nội trú: Bệnh viện từ hạng III trở xuống 450.000 đồng; Bệnh viện hạng II 1.200.000 đồng; Bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt 3.600.000 đồng.

Câu hỏi 45: Trường hợp người tham gia BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh tại nước ngoài quỹ BHYT thanh toán như thế nào ?

Trả lời: Người tham gia BHYT khám bệnh, chữa bệnh tại nước ngoài, được Quỹ BHYT thanh toán theo mức tối đa 4,500,000 đồng (Trích Khoản 3, Điều 9, Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009)

Câu hỏi 46: Người tự nguyện tham gia BHYT được hưởng quyền lợi gì ?

Trả lời: Người tự nguyện tham gia BHYT được hưởng như sau (Trích Điều 8, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 và Điều 10 Thông tư số 09/TTLT - BYT-BTC ngày 14/8/2009):

Phạm vi được hưởng, mức hưởng BHYT, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và hình thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng tự nguyện tham gia BHYT được thực hiện thống nhất như các đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT.

Câu hỏi 47: Những trường hợp nào không được hưởng BHYT ?

Trả lời : Các trường hợp không được hưởng BHYT, bao gồm (Trích Điều 23 Luật BHYT):

            (1) Chi phí trong trường hợp đã được ngân sách nhà nước chi trả Khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; khám thai định kỳ và sinh con; khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh; danh mục thuốc, hoá chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định; Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật áp dụng đối với: người có công với cách mạng; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi.

(2) Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.

(3) Khám sức khỏe.

(4) Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.

(5) Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.

(6) Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.

(7) Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt.

(8) Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

(9) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng đối với bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, thảm họa.

(10) Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích.

(11) Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.

(12) Khám bệnh, chữa bệnh tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra.

(13) Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

(14) Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.


(Nguồn từ Vụ BHYT - Bộ Y tế)

Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 35
   Tổng số truy cập : 53748130
   Tổng số Hits : 79280363
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang