Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2017)
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC

Phần này giới thiệu về quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế, bao gồm: Quyền, nghĩa vụ của người tham gia BHYT; Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng BHYT; Quyền, trách nhiệm của tổ chức BHYT; Quyền, trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Quyền, trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động.

Các câu hỏi trong phần này có số thứ tự từ câu 76 đến câu số 85, nội dung giải đáp căn cứ theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009, Thông tư số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009, Thông tư số 10/TT-BYT ngày 14/8/2009 và các văn bản có liên quan.

 

Câu hỏi 76: Quyền của người tham gia BHYT được luật BHYT quy định như thế nào ?

Trả lời: Quyền của người tham gia bảo hiểm y tế, quy định như sau (Trích Điều 36 Luật BHYT):

(1) Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng BHYT.

(2) Lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu theo quy định của Luật BHYT.

(3) Được khám bệnh, chữa bệnh.

(4) Được tổ chức BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ BHYT.

(5) Yêu cầu tổ chức BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ BHYT.

6. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

Câu hỏi 77: Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế được luật BHYT quy định như thế nào ?

Trả lời: Nghĩa vụ của người tham gia BHYT, quy định như sau (Trích Điều 37 Luật BHYT):

(1) Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.

(2) Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế.

(3) Thực hiện các quy định tại Điều 28 của Luật này khi đến khám bệnh, chữa bệnh.

(4) Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh.

(5) Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần chi phí do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Câu hỏi 78: Quyền của tổ chức, cá nhân đóng BHYT được luật BHYT quy định như thế nào ?

Trả lời: Quyền của tổ chức, cá nhân đóng BHYT quy định như sau (Trích Điều 38 Luật BHYT):

(1) Yêu cầu tổ chức BHYT, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích, cung cấp thông tin về chế độ BHYT.

(2) Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

Câu hỏi 79: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng BHYT được luật BHYT quy định như thế nào ?

Trả lời: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng BHYT, quy định như sau (Trích Điều 39 Luật BHYT):

(1) Lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế.

(2) Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.

(3) Giao thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia BHYT.

(4) Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu có liên quan đến trách nhiệm thực hiện BHYT của người sử dụng lao động, của đại diện cho người tham gia BHYT khi có yêu cầu của tổ chức BHYT, người lao động hoặc đại diện của người lao động.

(5) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT.

Câu hỏi 80: Quyền của tổ chức BHYT được luật BHYT quy định như thế nào ?

Trả lời: Quyền của tổ chức bảo hiểm y tế, quy định như sau (Trích Điều 40 Luật BHYT):

(1) Yêu cầu người sử dụng lao động, đại diện của người tham gia BHYT và người tham gia BHYT đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của họ về việc thực hiện BHYT.

(2) Kiểm tra, giám định việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT; thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT đối với các trường hợp theo quy định của Luật BHYT.

(3) Yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT cung cấp hồ sơ, bệnh án, tài liệu về khám bệnh, chữa bệnh để phục vụ công tác giám định BHYT.

(4) Từ chối thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT không đúng quy định của Luật BHYT hoặc không đúng với nội dung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

(5) Yêu cầu người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia BHYT hoàn trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh mà tổ chức BHYT đã chi trả.

(6) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHYT và xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BHYT.

Câu hỏi 81: Trách nhiệm của tổ chức BHYT được luật BHYT quy định như thế nào ?

Trả lời: Trách nhiệm của tổ chức BHYT, quy định như sau (Trích Điều 41 Luật BHYT):

(1) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT.

(2) Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện chế độ BHYT bảo đảm nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia BHYT.

(3) Thu tiền đóng BHYT và cấp thẻ BHYT.

(4) Quản lý, sử dụng quỹ BHYT.

(5) Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(6) Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

(7) Cung cấp thông tin về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và hướng dẫn người tham gia BHYT lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.

(8) Kiểm tra chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; giám định BHYT.

(9) Bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHYT; giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về chế độ BHYT.

(10) Lưu trữ hồ sơ, số liệu về BHYT theo quy định của pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHYT, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về BHYT.

(11) Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo, hướng dẫn nghiệp vụ về BHYT; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về quản lý, sử dụng quỹ BHYT.

(12) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về BHYT.

Câu hỏi 82: Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT được luật BHYT quy định như thế nào ?

Trả lời: Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT được quy định như sau (Trích Điều 42 Luật BHYT):

(1) Yêu cầu tổ chức BHYT cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan đến người tham gia BHYT, kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(2) Được tổ chức BHYT tạm ứng kinh phí và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh đã ký.

(3) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BHYT.

Câu hỏi 83: Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT được luật BHYT quy định như thế nào ?

Trả lời: Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định như sau (Trích Điều 43 Luật BHYT):

(1) Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm chất lượng với thủ tục đơn giản, thuận tiện cho người tham gia BHYT.

(2) Cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT theo yêu cầu của tổ chức BHYT và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(3) Bảo đảm điều kiện cần thiết cho tổ chức BHYT thực hiện công tác giám định; phối hợp với tổ chức BHYT trong việc tuyên truyền, giải thích về chế độ BHYT cho người tham gia BHYT.

(4) Kiểm tra, phát hiện và thông báo cho tổ chức BHYT những trường hợp vi phạm về sử dụng thẻ BHYT; phối hợp với tổ chức BHYT thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT đối với các trường hợp theo quy định của Luật BHYT.

(5) Quản lý và sử dụng kinh phí từ quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

(6) Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo về BHYT theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 84: Quyền của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động được luật BHYT quy định như thế nào ?

Trả lời: Quyền của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động quy định như sau (Trích Điều 44 Luật BHYT):

(1) Yêu cầu tổ chức BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến chế độ BHYT của người lao động.

(2) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BHYT làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.

Câu hỏi 85: Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động được luật BHYT quy định như thế nào ?

Trả lời: Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động quy định như sau (Trích Điều 45 Luật BHYT):

(1) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT đối với người lao động, người sử dụng lao động.

(2) Tham gia xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHYT.

(3) Tham gia giám sát việc thi hành pháp luật về BHYT.


(Nguồn từ Vụ BHYT - Bộ Y tế)

Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 243
   Tổng số truy cập : 53673328
   Tổng số Hits : 79178813
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang