Trang chủVăn bản Xin chào Bạn ! [Đăng nhập]
Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phiên bản nâng cấp)
Liên kết website
Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương có 22 đơn vị trực thuộc 12/19/2011 9:04:38 AM Ngày 14/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 116/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Theo đó Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ở Trung ương có 22 đơn vị trực thuộc thay vì 18 đơn vị trực thuộc như hiện nay.
Sua doi 94 1912.jpg
BHXH Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì (Ảnh minh họa)

Như vậy, ngoài các đơn vị như Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; Ban thu; Ban chi; Ban Cấp sổ, thẻ;... Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ở Trung ương có thêm 4 đơn vị gồm: 1- Ban Pháp chế; 2- Ban Đầu tư quỹ; 3- Ban Dược và Vật tư y tế; 4- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến.

Trong đó, Ban Pháp chế, Ban Đầu tư quỹ, Ban Dược và Vật tư y tế là các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc. Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến là đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Cũng theo Nghị định mới ban hành thì tất cả các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc được thành lập phòng trực thuộc (quy định cũ Ban Hợp tác quốc tế, Ban Thi đua - Khen thưởng không được thành lập phòng trực thuộc).

Phó Giám đốc BHXH quận tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội không quá 3 người


Tổng Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, giao biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc BHXH Việt Nam và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các tổ chức giúp việc cho Tổng Giám đốc. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc BHXH Việt Nam không quá 03 người.

Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng trực thuộc theo tiêu chuẩn chức danh do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tuân thủ quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành.

Về số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện, tại Nghị định 94/2008/NĐ-CP chỉ quy định chung: Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện không quá 2 người. Tuy nhiên, tại Nghị định 116/2011/NĐ-CP mới ban hành đã quy định riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận không quá 3 người.

PW
Thăm dò ý kiến
Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?
Tìm hiểu về BHXH, BHYT
Đọc tin tức
Liên hệ công tác
Tìm hiểu v/v tuyển VC
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 11
   Tổng số truy cập : 53748130
   Tổng số Hits : 79280363
* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế * Phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và góp phần xây dựng đất nước
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại/Fax: Văn phòng: 04 39347965 / 04 39361779 -*- Website: 04 36285233 / 04 39393613
Email: websitebhxh@gmail.com,website.tuyentruyen@vss.gov.vn

OpenWeb Framework version 4.6 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang