26/03/2020 11:09 AM

Thực hiện các Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp cho người ...

25/03/2020 11:07 AM

Ngày 24/3, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.

25/03/2020 11:03 AM

Chiều nay (24/3), hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay ...

07/02/2018 11:06 AM

Tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 02/2018, Phó Tổng Giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn cho biết, trong năm 2018, nhiều chính sách mới về ...

THÔNG TIN BÁO CHÍ: BHXH Việt Nam: Nỗ lực triển khai công tác chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế ký Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa hai Ngành

THÔNG TIN BÁO CHÍ: 6 chính sách mới về BHYT có hiệu lực từ ngày 01/7

THÔNG TIN BÁO CHÍ: 03 chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

6 năm triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT: Những kết quả nổi bật

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Ngành BHXH Việt Nam: Quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến

BHXH Việt Nam trao 2 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Nhiều chính sách mới về BHXH, BHYT có hiệu lực từ năm 2018