07/10/2021 04:21 PM

Nhằm tạo điều kiện giúp người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo tinh thần của Nghị quyết ...

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG TIN BÁO CHÍ: BHXH Việt Nam: Quyết liệt triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Người lao động nên chuẩn bị gì để nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp một cách nhanh và chính xác nhất?

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hướng dẫn đóng tiếp BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT qua ứng dụng trực tuyến của ngân hàng

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Bổ sung chức năng xem thông báo Xác nhận đóng BHXH trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Hướng dẫn cấp lại, đổi thẻ BHYT không thay đổi thông tin

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hướng dẫn cách đăng ký online nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng cá nhân

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hướng dẫn thay đổi thông tin giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10/2021 vào cùng một kỳ chi trả