22/07/2021 10:35 AM

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới còn có những diễn biến rất phức tạp, khó lường; nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người tham ...

26/05/2021 08:55 AM

Ngày 25/5/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký thay Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh giữ ...

07/05/2021 02:30 PM

Sáng 7/5/2021, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan tháng 5/2021. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các Phó Tổng Giám đốc: ...

04/02/2021 10:12 AM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 287/BHXH-VP gửi các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là đơn vị) về việc ...

26/11/2020 03:34 PM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3717/BHXH-CNTT gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển ...

23/11/2020 04:47 PM

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 3690/BHXH-CNTT gửi các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh công tác quản lý, đảm bảo an toàn ...

13/11/2020 04:34 PM

Ngày 13/11, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Chương trình đào tạo trực tuyến toàn quốc về “Chuyển đổi việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ...

05/11/2020 01:35 PM

Sáng 5/11/2020, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã có buổi làm việc với BHXH 15 tỉnh, thành phố về công tác thu, phát triển người tham ...

27/10/2020 11:22 AM

Ngày 23/10/2020, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1320/QĐ-BHXH về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) ...

17/10/2020 06:54 PM

Đây là nhận định, mong muốn của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trong buổi làm việc với BHXH tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện chính sách BHXH, ...

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của ngành BHXH Việt Nam

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Nỗ lực, đổi mới thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình dịch bệnh

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo quyền lợi người tham gia

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số” trong phạm vi cả nước

BHXH Việt Nam: Tăng cường công tác quản lý và đảm bảo an toàn thông tin

Ngành BHXH: Xây dựng quy trình quản lý hiện đại, hiệu quả trong cung cấp dịch vụ hành chính công

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm việc với BHXH 15 tỉnh, thành phố về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam: Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021 - 2025)

BHXH tỉnh Nghệ An cần phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua trong phát triển BHXH, BHYT