Thứ năm, ngày 09/03/2017

Bỏ sổ BHXH cũ

Năm 2014 em làm ở công ty A sau khi ký hợp đồng chính thức được 2 tháng thì nghỉ việc. Em không biết lúc đó công ty A đã làm sổ BHXH chưa, do quá lâu nên em không liên lạc hỏi được. Hiện tại em đang có sổ BHXH ở công ty mới đang đóng bh đều. Em muốn hỏi là nếu ở công ty A em đã có sổ BHXH thì em muốn bỏ sổ cũ này đi không muốn liên quan đến nữa, thì sau này làm thủ tục lãnh bh hay hưu trí theo sổ hiện tại thì thủ tục có yêu cầu em phải đi lấy thông tin sổ cũ về không? Em xin cám ơn

Ngày gửi:
22/02/2021
Người gửi:
Nguyễn Hữu Lộc
Email:
mrhuuloc@gmail.com