Thứ năm, ngày 09/03/2017

Từ chối cấp lại, cấp bổ sung tờ rời BHXH trái quy định

Tôi là Huỳnh Văn Ba, số sổ BHXH: 8621879785. Tôi đã nghỉ việc theo quyết định của Cty (từ tháng 3/2021) và đang có nhu cầu chốt sổ BHXH để hưởng các chế độ. Tôi có liên hệ với BHXH quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ về việc xin cấp lại một số tờ rời BHXH do để thất lạc. Bên cạnh, tờ rời gần nhất tôi được nhận mới xác nhận quá trình đóng đến hết tháng 2/2021 là chưa đầy đủ. Tuy nhiên, BHXH quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ lại hướng dẫn không cấp lại tờ rời cũng như cấp bổ sung cho đúng thực tế quá trình tôi đã tham gia BHXH. Trong khi, tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 1442017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam có hướng dẫn về việc cấp lại tờ rời trong trường hợp như tôi trình bày. Như vậy, việc từ chối giải quyết của BHXH quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ là không đúng quy định và trái với tinh thần cải cách TTHC của Chính phủ, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Bằng phản ánh này, rất mong Qúy cơ quan có ý kiến chỉ đạo để BHXH quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ xem xét giải quyết.

Ngày gửi:
29/05/2021
Người gửi:
Huỳnh Văn Ba
Email:
huunghia0912334114@gmail.com