Thứ năm, ngày 09/03/2017

Về nội dung cộng dồn BHTN

E tham gia ngắt quãng từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 4 năm 2010 và từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 9 2014 do cả 2 công ty cũ điều trả sổ chậm dẫn đến việc e không đc hưởng bhtn và sau đó e tham gia từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020. Vậy cho e hỏi là e sẽ được hưởng bhtn như thế nào ạ có được cộng dồn không ạ

Ngày gửi:
04/01/2021
Người gửi:
Cao Minh Hiếu
Email:
Mhcao25@gmail.com