Nepal: Cải cách Chương trình An sinh xã hội để thu hút người lao động tham gia

15/03/2021 02:08 PM


Để người lao động (NLĐ) và chủ sử dụng lao động (CSDLĐ) tăng cường tham gia chương trình ASXH dựa trên đóng góp, Chính phủ Nepal vừa thực hiện lần sửa đổi thứ hai Quy trình vận hành Chương trình ASXH 2018, mở rộng phạm vi bao phủ cho các đối tượng thụ hưởng và nới lỏng các thủ tục hiện nay.

Chế độ ASXH sửa đổi của Nepal bảo đảm tài chính cho NLĐ theo 4 nhóm chế độ: y tế - thai sản; tai nạn lao động và tàn tật; hộ gia đình; hưu trí.

Đối với chế độ BHYT và thai sản, những trường hợp nghiêm trọng được chi trả tối đa 100.000 Rs/năm ( tương đương 864 USD). Trong đó: 20.000 Rs cho điều trị ngoại trú và 80.000 Rs cho điều trị nội trú. Người lao động được phép chuyển nguồn tài chính chưa sử dụng của điều trị ngoại trú sang điều trị nội trú và tăng thời gian bảo hiểm sau sinh cho vợ của người lao động lên đến 6 tuần sau khi sinh. Vợ của người tham gia bảo hiểm cũng được chi trả tới 100.000 Rs để khám thai định kỳ, phẫu thuật hoặc khi sử dụng các dịch vụ y tế khác trong thời gian mang thai

Ngoài ra, những người trên 60 tuổi khi bắt đầu nhận được số tiền lương hưu hàng tháng cũng có thể trích từ lương hưu 1 số tiền để đóng góp và tiếp tục được hưởng BHYT.

Chính phủ cũng đã có thay đổi về trợ cấp tai nạn và khuyết tật - xóa bỏ trần mức hưởng chuyển sang theo tỷ lệ mức lương đóng BHXH tương đương 60% mức lương cơ bản của họ.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Thành viên gia đình của người lao động nước ngoài, người đã làm việc ở Nepal sau khi nhận được giấy phép lao động và đóng góp vào quỹ, cũng sẽ nhận được chế độ chi trả một lần lên tới 700.000 Rs theo những thay đổi mới.

Hàng tháng, người sử dụng lao động và người lao động đều phải đóng góp vào Quỹ ASXH số tiền tương đương 31% lương cơ bản: 11% khấu trừ từ tiền lương hàng tháng và 20% do người sử dụng lao động đóng góp. Trong đó 28,33% đóng góp cho chế độ tuổi già, người lao động có thể lựa chọn 1 trong 2 chương trình (lương hưu và tiết kiệm tuổi già). Luật mới quy định người lao động bắt buộc phải đóng góp hàng tháng cho cả 2 chương trình (20% cho lương hưu và 8,33% cho tiết kiệm tuổi già). Tài khoản tiết kiệm tuổi già có thể được rút ra theo yêu cầu của người lao động, tài khoản lương hưu sẽ chi trả trợ cấp hàng tháng khi người lao động đủ 60 tuổi trở lên.

Vụ HTQT