Thái Lan: Cơ quan Bảo hiểm Y tế xã hội quốc gia thúc đẩy hợp nhất các chương trình BHYT

14/04/2021 02:34 PM


Ngày 1/3, Hội đồng Bảo hiểm y tế xã hội quốc gia Thái Lan (NHSO) dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Bộ y tế công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã phê duyệt lộ trình "cải cách BHYT xã hội quốc gia" nhằm tạo ra sự thống nhất và công bằng đồng thời đảm bảo nguồn tài chính y tế bền vững cho hệ thống y tế Thái Lan.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Lộ trình đặt ra 9 mục tiêu cần đạt được trong những năm tới, bao gồm:

1. Thống nhất hệ thống thanh toán đối với dịch vụ y tế: truyền thông nhận thức tăng cường sức khỏe, y tế dự phòng, chăm sóc ban đầu, chăm sóc tại cộng đồng/ tại nhà và chăm sóc nội trú. Hiện tại, có ba chương trình BHYT là Chương trình BHYT toàn dân (UCS), Chương trình BHYT cho doanh nghiệp và Chương trình Phúc lợi Y tế công chức, do các cơ quan chính phủ khác nhau điều hành riêng biệt.

2. Áp dụng thống nhất cơ chế quản lý và thanh toán cũng như các gói quyền lợi   tạo cơ sở cho việc nâng cao khả năng giải quyết, ứng phó với các vấn đề khủng hoảng y tế và các bệnh mới. Việc quản lý sẽ bao gồm chia sẻ hệ thống đăng ký người thụ hưởng, trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan quản lý các chương trình y tế và phối hợp hỗ trợ các cơ sở y tế để cải thiện chất lượng và tiêu chuẩn dịch vụ y tế.

3. Ưu tiên các chương trình nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh thông qua việc tách riêng nguồn tài chính cho hoạt động này khỏi nguồn ngân sách y tế nói chung bởi ngân sách y tế của chính phủ hiện đang ưu tiên điều trị bệnh hơn là các hoạt động nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh mặc dù chúng mang lại nhiều lợi ích cho an sinh y tế quốc gia.

4. Mở rộng chương trình chăm sóc dài hạn áp dụng cho tất cả người mọi người  tham gia BHYT xã hội ở tất cả các quỹ BHYT đồng thời có giải pháp bổ sung nguồn cho hoạt động này.

5. Lao động nhập cư tại Thái Lan cũng phải tham gia BHYT xã hội bắt buộc và được quyền chọn loại hình phù hợp.

6. Đặt ra các tiêu chí và chỉ số nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực trong chăm sóc y tế.

7. Mọi người đều được hưởng chế độ BHYT trong trường hợp cấp cứu (UCEP), bồi hoàn do một tổ chức thống nhất quản lý và chi trả (single-payer) với mức, điều kiện thanh toán phù hợp với cả bệnh viện công và tư.

8. Thiết lập cơ sở dữ liệu về y tế bao gồm dữ liệu về con người và dịch vụ y tế trong tất cả các chương trình chăm sóc sức khỏe. Dữ liệu sẽ được chia sẻ với các bên liên quan dựa trên lợi ích chung và bao gồm cả các nhóm dân số yếm thế, bệnh nhân cao tuổi và người phụ thuộc.

9. Khai thác dữ liệu từ hệ thống chi trả và sử dụng để thiết kế hệ thống y tế hiệu quả đáp ứng nhu cầu của tất cả các bên liên quan.

Tiến sĩ Jadej Thammatacharee, Phó tổng thư ký NHSO cho biết cơ quan này đã thành lập một Tiểu ban để đẩy mạnh và tìm kiếm giải pháp hài hòa hệ thống bảo hiểm y tế của chính phủ để thúc đẩy và giám sát việc thực hiện cải cách theo lộ trình. Từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2022, các mục tiêu (1), (5), (6) và (8) sẽ được ưu tiên trước hết.

Tiến sĩ Akejit Changloa, Chủ tịch Tiểu ban, nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách lần này nhằm hướng đến tăng cường ưu tiên cho các chương trình nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh để giảm gánh nặng bệnh tật, đồng thời trao quyền cho các nhóm dân cư yếm thế, bao gồm cả người khuyết tật và người phụ thuộc, để giúp họ tiến lên cùng xã hội.

Vụ HTQT