Singapore: Chính phủ hỗ trợ đóng góp vào tài khoản hưu trí cho người cao tuổi

14/04/2021 02:43 PM


Từ tháng 1/2021, Quỹ Hưu trí trung ương (CPF) Singapore thực hiện Chương trình Hỗ trợ đóng cho các thành viên trong độ tuổi từ 55 đến 70 có số tiền trong tài khoản tiết kiệm hưu trí thấp hơn mức hưu trí cơ bản (hiện nay là 93.000 đô la Singapore, tương đương 69.800 đô la Mỹ), có thu nhập trung bình hằng tháng không quá 4.000 đô la Singapore, tương đương 3.003 đô la Mỹ và đáp ứng một số quy định về sở hữu tài sản khác.

 

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Trong thời gian từ năm 2021-2025, khi các thành viên đang tham gia với CPF đủ điều kiện sẽ được Nhà nước bổ sung thêm một khoản tiền vào tài khoản cá nhân của người đó (không quá 600 đô la Singapore, tương đương 450,56 đô la Mỹ mỗi  năm) theo cơ chế  một-một. Tại Singapore ai cũng có thể  đóng góp thêm vào tài khoản hưu trí bao gồm cả người đang tham gia vào quỹ, người thân trong gia đình hoặc chủ sử dụng lao động của họ. Khoản tiền được đóng thêm này không có phần bổ sung tương ứng từ chính phủ và mức  được đóng thêm tùy thuộc số tiền đã có trong tài khoản và tuổi của người nhận. Để khuyến khích việc chuyển tiền bổ sung vào tài khoản hưu trí, Chính phủ có chính sách miễn giảm thuế cho các khoản đóng góp lên tới 7.000 đô la Singapore, tương đương 5.257 đô la Mỹ .

Theo thống kê của Chính phủ, khoảng 440.000 thành viên CPF chiếm 53% tổng số thành viên trong độ tuổi từ 55 đến 70 đủ điều kiện tham gia chương trình này. 

 

Vụ HTQT