15/08/2022 10:56 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/8 của Bộ Y tế cho biết, ca COVID-19 mới tăng lên 1.695, tăng hơn 200 trường hợp so với ngày trước đó. Trong ngày số ...

14/08/2022 10:39 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/8 của Bộ Y tế cho biết ca COVID-19 giảm mạnh so với ngày trước đó, còn 1.428 ca; trong ngày có gần 6.000 bệnh nhân ...

13/08/2022 08:37 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 13/8 của Bộ Y tế cho biết có 1.815 ca COVID-19 mới, trong ngày gần 5.200 bệnh nhân khỏi; ca COVID-19 nặng tiếp tục tăng ...

12/08/2022 10:47 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 12/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.192 ca COVID-19 mới, trong ngày số khỏi bệnh gấp 2,5 lần số mắc mới và có 1 trường hợp ...

11/08/2022 07:14 PM

Bản tin phòng chống dịch ngày 11/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.367 ca COVID-19 mới, tăng thêm 357 ca so với ngày trước đó, không có ca nào tử vong; Nghệ An bổ ...

10/08/2022 08:28 PM

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 10/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.010 ca COVID-19 mới, giảm hơn 300 ca so với ngày trước đó; Trong ngày có gần 5.300 bệnh ...

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 15/8/2022

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 14/8/2022

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 13/8/2022

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 12/8/2022

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 11/8/2022

COVID-19 Cập nhật thông tin ngày 10/8/2022