Trên 12,1 triệu người lao động và hơn 363 nghìn đơn vị đã được hỗ trợ từ quỹ BHTN- Những con số ấn tượng

29/11/2021 06:31 PM


BHXH Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ LĐ-TB&XH về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tính đến ngày 25/11/2021, BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện với kết quả như sau:

Thứ nhất, về hỗ trợ NSDLĐ,

Đến ngày 06/10/2021, BHXH Việt Nam đã hoàn thành xong việc xác định số giảm đáng cho 363,6 nghìn đơn vị, tương ứng 9,68 triệu lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm đóng (từ tháng 10/2021 đến tháng 09/2022) khoảng 7.595 tỷ đồng.

Thứ hai, về hỗ trợ NLĐ,

- Đã tiếp nhận đề nghị hưởng hỗ trợ của 13.044.055 NLĐ, trong đó: Số NLĐ đã dừng tham gia BHTN là 1.301.935 người; Số lao động đang tham gia BHTN là 11.742.120 người tại 343.381 đơn vị (bằng 96% tổng số đơn vị và 99% số lao động đang tham gia BHTN đã được cơ quan BHXH gửi danh sách rà soát); Số NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ là 28.145 người.

- Tổng số tiền chi trả và đã giải quyết là 28.886 tỷ đồng (bằng 99% số đã giải quyết) cho 12.187.736 người, trong đó đa số là chi trả qua tài khoản cá nhân.

Trên 12,1 triệu người lao động và hơn 363 nghìn đơn vị đã được hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh minh hoạ)

Đạt kết quả trên, cho thấy BHXH Việt Nam đã vào cuộc triển khai chính sách khẩn trương, quyết liệt. BHXH Việt Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh/thành phố hiện như: Công văn số 3224/BHXH-BCĐ ngày 13/10/2021 về việc xác định đối tượng hỗ trợ; Công văn số 3186/BHXH-BCĐ ngày 11/10/2021 về việc cập nhật dữ liệu chi trả hỗ trợ NLĐ theo Quyết định số 28/2001/QĐ-TTg vào phần mềm; Công văn số 3273/BHXHBCĐ ngày 18/10/2011 về việc phối hợp thực hiện giải quyết chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN; Công văn số 3651/BHXH-TCKT ngày 12/11/2021 về việc hướng dẫn bổ sung về công tác chi trả hỗ trợ; Công văn số 38/8/BHXH-CSXH ngày 25/11/2021 hướng dẫn bổ sung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

BHXH Việt Nam đã tổ chức 05 Đoàn công tác do Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn làm việc tại BHXH 9 tỉnh, thành phố (gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh). Theo đó, các đoàn công tác đã kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Ngày 6/11/2021, tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành sơ kết thực hiện hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ từ quỹ BHTN theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg và đánh giá công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2001/QĐ-TTg tập trung vào các nội dung: đối tượng hưởng, mức hưởng, quy trình, thời gian, hình thức nộp hồ sơ,... Đặc biệt, thời gian vừa qua ngay khi nhận được thông tin xuất hiện các đối tượng lợi dụng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 28/2001/QĐ-TTg dưới hình thức nhắn tin, gọi điện lừa đảo NLĐ, BHXH Việt Nam đã cảnh báo trên nhiều phương tiện truyền thông đồng thời đưa ra các khuyến nghị khi NLĐ nhận được các tin nhắn lừa đảo.

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN, BHXH các tỉnh, thành phố đã luôn chủ động, tích cực, nỗ lực triển khai, đảm bảo chính sách hỗ trợ đến với NLĐ, NSDLĐ trên địa bàn nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng quy định. BHXH các tỉnh đã triển khai các giải pháp đồng bộ như: Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2001/QĐ-TTg; kịp thời báo cáo, tham mưu với UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để tổ chức, thực hiện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin,... với tinh thần rút ngắn thời gian giải quyết, không phát sinh thủ tục để NLĐ, NSDLĐ nhận được hỗ trợ một cách sớm nhất. Chủ động liên hệ với đơn vị sử dụng lao động, NLĐ đã dừng tham gia BHTN đủ điều kiện hưởng hỗ trợ để làm thủ tục nhận hỗ trợ…

PV