11/05/2021 10:08 AM

Vừa qua, BHXH tỉnh Bến Tre cùng các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt ...

10/05/2021 03:05 PM

BHYT là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, được cơ quan BHXH thực hiện.

10/05/2021 02:30 PM

Luật BHXH sửa đổi lần này được kỳ vọng sẽ có những giải pháp, đột phá để thực hiện được lộ trình cải cách chính sách BHXH để BHXH thực sự là một trụ cột chính ...

10/05/2021 11:16 AM

BHXH Việt Nam vừa ban hành văn bản số 1192/BHXH-TT về việc hướng dẫn truyền thông nhân tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2021. Theo đó, chủ đề truyền ...

07/05/2021 03:32 PM

Là phong trào thi đua vừa được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động tại Văn bản số 1170/BHXH-TĐKT với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt trên 25 triệu ...

07/05/2021 02:30 PM

Sáng 7/5/2021, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan tháng 5/2021. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các Phó Tổng Giám đốc: ...

07/05/2021 10:22 AM

Thực hiện Quyết định số 5625/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2021, Bộ Y tế xây dựng kế ...

06/05/2021 07:55 PM

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với NLĐ là ...

04/05/2021 07:13 PM

Ngày 4/5, BHXH Việt Nam và Ngân hàng thế giới tại Việt Nam (WB), Bộ Y tế đã khai mạc hội thảo trực tuyến “Trao đổi kinh nghiệm quốc tế hỗ ...

30/04/2021 01:13 PM

Ngày 28/4, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành Công văn số 1098/BHXH-VP gửi các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tiếp ...

Bến Tre: Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách BHXH, BHYT

[INFOGRAPHIC] Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Sửa đổi Luật BHXH: Tạo cơ sở pháp lý nhằm tăng tính hấp dẫn và đảm bảo an sinh xã hội lâu dài

BHXH Việt Nam đẩy mạnh truyền thông hưởng ứng "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân"

Đạt trên 25 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID đến cuối năm 2021

BHXH Việt Nam: Nỗ lực, đổi mới thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình dịch bệnh

Đẩy mạnh truyền thông về Dự án Luật BHYT sửa đổi

[Infographic]TÌNH HÌNH THAM GIA BHXH, BHYT CỦA DN FDI VÀ NLĐ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Chuyển đổi thanh toán chi phí KCB theo DRG: Kinh nghiệm quốc tế

BHXH Việt Nam: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.