Hà Tĩnh: Phấn đấu có trên 91% dân số tham gia BHYT trong năm 2021

17/06/2021 11:26 AM


UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công văn số 3752/UBND-VX về việc chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành phấn đấu năm 2021 có trên 91% dân số tham gia BHYT, 20% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 14% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp, 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác  BHXH, BHYT; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19; tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách về BHXH, BHTN; chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các biện pháp, giải pháp để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT năm 2021 đảm bảo quyền lợi của người bệnh và trong phạm vi dự toán được Chính phủ giao; phối hợp cung cấp thông tin doanh nghiệp và người lao động quyết toán thuế Thu nhập cá nhân hàng năm tại cơ quan Thuế với cơ quan BHXH để làm căn cứ khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN.

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh giao BHXH tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành: tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh; điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra, thanh tra thuế với kiểm tra, thanh tra lao động thuộc diện đóng BHXH, BHYT; thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ BHYT và dự toán chi khám chữa bệnh BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp, linh hoạt trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đối với các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH, BHYT trong việc đóng nộp BHXH, BHYT cho người lao động và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới nhân viên đại lý thu tại cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình./.

Nguyễn Mạnh Toàn