Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chúc mừng đội ngũ truyền thông, phóng viên, nhà báo ngành BHXH Việt Nam

21/06/2021 12:03 PM


Nhân dịp Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động tại các cơ quan truyền thông, báo chí ngành BHXH Việt Nam.