Nâng cao nhận thức trong lĩnh vực BHXH, BHYT cho hơn 100 cán bộ làm công tác dân số

24/06/2022 11:38 AM


Ngày 22/6/2022, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức tập huấn công tác truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho hơn 100 cán bộ làm công tác dân số tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Nguyễn Thị Bích Liên nhấn mạnh, công tác truyền thông phổ biến, chính sách BHXH, BHYT nằm trong Chương trình phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ. Thông qua các hội nghị truyền thông, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số tại cơ sở sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT; đồng thời, nâng cao kỹ năng truyền thông, qua đó, lan tỏa chính sách an sinh xã hội ưu việt của Nhà nước ta đến lực lượng lao động, người dân, góp phần phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được báo cáo viên của BHXH tỉnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, chú trọng vai trò ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của chính sách, quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia, những rủi ro khi không tham gia; những thiệt thòi khi người lao động chọn nhận BHXH một lần…

Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh Nguyễn Hải Phú thông tin về chính sách tại hội nghị

Những khó khăn, vướng mắc tại Hội nghị đã được báo cáo viên giải đáp thỏa đáng./.

Ngọc Mai