15/08/2022 03:25 PM

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế ...

15/08/2022 02:14 PM

Sở LĐTB&XH Hà Nội thông tin, thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tính ...

15/08/2022 08:25 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 46/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương ...

15/08/2022 08:19 AM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 15-18/8 họp phiên chuyên đề cho ý kiến vào hàng loạt dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

12/08/2022 04:05 PM

Sáng 12/8/2022, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức họp trực tuyến đôn đốc tiến độ giải ngân tiền hỗ trợ nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022.

12/08/2022 02:07 PM

Ngày 11/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ...

11/08/2022 10:17 AM

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) với chuyên đề: Quy định về hoạt ...

11/08/2022 08:37 AM

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 10/8/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát ...

10/08/2022 03:23 PM

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã có Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW một số nội dung về công tác phòng, chống ...

10/08/2022 10:28 AM

Ngày 9/8/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 239/TB-VPCP, thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về việc trình các dự án luật, đề nghị xây ...

Rọi sáng tinh thần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống Chính trị hiện nay

Hà Nội chi trả tiền hỗ trợ cho 199.350 lượt người lao động

Hỗ trợ người lao động nghèo đi làm việc ở nước ngoài

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên chuyên đề thảo luận 8 dự án luật

Công khai tiến độ giải ngân tiền hỗ trợ lao động thuê nhà trên báo chí 3 ngày/lần

Cán bộ, giáo viên mầm non, tiểu học trường tư bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ mức cao nhất 3,7 triệu đồng/người

Xây dựng hành lang pháp lý về hoạt động khám, chữa bệnh từ xa

Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, giải quyết tốt hơn nhu cầu cải thiện nhà ở của các đối tượng chính sách xã hội

Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng pháp luật