20/07/2021 11:56 AM

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH; trong đó có sửa đổi quy định về tiền lương ...

20/07/2021 10:56 AM

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi nhiều quy định về BHXH bắt buộc tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

07/07/2021 02:17 PM

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công, vừa ban hành Quy chế ...

04/07/2021 10:53 PM

Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch ...

02/07/2021 06:05 PM

Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch ...

25/06/2021 10:07 AM

Tỷ lệ người từ đủ 60 tuổi trở lên được hưởng các chế độ BHXH, trợ giúp xã hội vẫn còn thấp; tỷ lệ dân số được hưởng trợ cấp xã hội mới khoảng 3%; mức trợ cấp ...

22/06/2021 04:08 PM

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư diễn biến đặc biệt phức tạp đã và đang ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động, việc làm cũng như mục tiêu mở rộng diện bao phủ ...

22/06/2021 02:11 PM

Chính phủ đặt mục tiêu độ bao phủ BHXH đến năm 2030 đạt khoảng 60% dù là “mục tiêu rất cao và rất nhiều thách thức” nhưng sẽ đạt được với nhiều giải pháp hữu ...

18/06/2021 03:17 PM

Trong dự thảo Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với một số nhóm đối tượng có điều kiện và khả năng ...

11/06/2021 03:04 PM

Hiện nay, tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH vẫn thấp so với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thì khiến cho ...

Quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc có hiệu lực từ ngày 01/9/2021

Thay đổi cách tính số tháng dư trong tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi

Ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH

[Infographic] 4 chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, nghỉ việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

[Infographic] 03 chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động liên quan đến chính sách BHXH từ ngày 01/7/2021

Cần phải có chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp nhằm hướng tới hiện thực hoá lộ trình BHXH toàn dân

Việt Nam quyết tâm đến năm 2030 đạt tỷ lệ bao phủ BHXH khoảng 60%

Đề xuất bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Mở rộng cơ chế khuyến khích người dân tham gia BHXH