10/05/2021 04:59 PM

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI) năm 2020 được công bố trong tháng 4/2021 đã phát hiện: Việc không nằm trong vòng bảo ...

10/05/2021 03:05 PM

BHYT là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, được cơ quan BHXH thực hiện.

07/05/2021 09:15 AM

Đây là một trong những nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững đến năm 2030 đang được ...

30/04/2021 10:11 AM

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 1115/BHXH-TST gửi Bộ Y tế về việc triển khai sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH trong khám chữa bệnh BHYT trên toàn ...

29/04/2021 04:24 PM

Ngày 29/4/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo định suất.

14/04/2021 03:41 PM

Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI) năm 2020 được công bố sáng 14/4 cho thấy một trong các phát hiện nổi bật: Covid-19 đã ...

07/04/2021 04:03 PM

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về Phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố năm 2021. Trong đó, một trong những mục tiêu là 6.572 bệnh ...

06/04/2021 02:03 PM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 860/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo Thông tư số ...

02/04/2021 09:59 AM

Từ ngày 01/4/2021, mẫu thẻ BHYT mới được áp dụng trên toàn quốc theo Quyết định số 1666 của BHXH Việt Nam. Dưới dây là thông tin về điều kiện, đối tượng, thủ ...

26/02/2021 10:36 AM

Giám định BHYT được xác định là một trong những công tác quan trọng của ngành BHXH, thông qua việc giám định BHYT sẽ đảm bảo sự công bằng trong việc thanh toán ...

Chính sách BHYT khẳng định vai trò quan trọng, thiết thực trong đại dịch

[INFOGRAPHIC] Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Phấn đấu tỷ lệ tham gia BHYT trên 95% dân số

BHXH Việt Nam kiến nghị triển khai toàn quốc thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - BHXH số

Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

PAPI 2020: Covid-19 làm gia tăng sự quan tâm của người dân đến BHYT

Năm 2021, phấn đấu đảm bảo 100% người nhiễm HIV đang điều trị ARV trên địa bàn Hà Nội có thẻ BHYT

BHXH Việt Nam hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV

Điều kiện, thủ tục, nơi cấp, đổi thẻ BHYT mẫu mới

Giám định viên BHYT - Những người thầy thuốc thầm lặng