Thống nhất quy trình chuẩn bị về việc triển khai thực hiện thẻ BHYT mẫu mới

19/01/2021 03:26 PM


Ngày 19/1, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đã có buổi làm việc với đại diện các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện thẻ BHYT mẫu mới trên phạm vi toàn quốc.

Theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành ngày 3/12/2020, thẻ BHYT mẫu mới sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/4/2021 thay thế Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 2/12/2014.

Phôi thẻ BHYT đã in theo quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH chưa sử dụng hết đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia BHYT. Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định này, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để KCB BHYT.

Thông tin về bộ mã số thẻ BHYT cùng với địa chỉ (nơi cư trú hoặc nơi làm việc) và thời gian được miễn cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi BHYT khi đi KCB đúng tuyến của người tham gia được cập nhật trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng thông tin BHXH Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, việc chuyển đổi mẫu thẻ cũ sang mẫu thẻ mới không được gây khó khăn, phiền hà cho các đối tượng tham gia thụ hưởng chính sách BHYT. Người dân và các cơ sở KCB BHYT phải được thông tin rõ ràng, đầy đủ về các thay đổi và lợi ích khi được cấp, sử dụng thẻ BHYT mẫu mới.

Trong quá trình chuẩn bị việc triển khai thực hiện thẻ BHYT mẫu mới, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị có liên quan trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của mình rà soát, điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ và hướng dẫn BHXH các tỉnh sử dụng phần mềm đáp ứng yêu cầu in, cấp, quản lý thẻ BHYT; hỗ trợ cập nhật, thống kê số liệu sử dụng phôi thẻ; thông báo tới các cơ sở KCB BHYT việc sử dụng mẫu thẻ mới và thực hiện điều chỉnh phần mềm kết nối với Cổng thông tin Giám định BHYT của BHXH Việt Nam… Các bước chuẩn bị cần được đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo sự chính xác, thống nhất.

Về việc ép plastic thẻ BHYT mẫu mới sau khi in, BHXH các tỉnh chủ động bố trí nhân lực triển khai việc ép plastic hoặc thuê ép plastic để cấp cho người tham gia đảm bảo đúng thời hạn quy định.

So với mẫu thẻ BHYT hiện hành, mẫu thẻ BHYT mới có nhiều điểm khác biệt mang lại tiện ích cho người tham gia và cơ sở KCB. Cụ thể, kích thước thẻ BHYT mới sẽ nhỏ gọn hơn giúp người dân thuận tiện khi cất giữ, bảo quản trong ví, hạn chế trường hợp bị mất, hỏng thẻ BHYT. Định lượng giấy của thẻ được sử dụng có độ dày hơn và được ép plastic, giúp tăng độ bền, cứng của thẻ.

Đặc biệt, mã số thẻ mới sẽ ngắn gọn hơn với 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã số thẻ BHYT hiện nay). Mặt sau mẫu thẻ mới có bổ sung chỉ dẫn sử dụng thẻ BHYT cụ thể hơn, giúp người tham gia biết cách tra cứu thông tin về thẻ BHYT và quyền lợi được hưởng, nắm được cách liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn và giải đáp mọi khó khăn vướng mắc liên quan đến thẻ và việc sử dụng thẻ.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh BHYT, thẻ BHYT này sẽ khắc phục được tình trạng mờ mã vạch. Từ đó giúp cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện việc sử dụng máy đọc mã vạch rõ ràng, chính xác và làm thủ tục nhanh hơn.

Thanh Huyền