Nâng cao chất lượng, bảo đảm quyền lợi BHYT cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân

25/02/2021 04:34 PM


Xác định BHYT là một trong những chính sách xã hội hàng đầu trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, BHXH Công an nhân dân đã tham mưu cho các cấp lãnh đạo tổ chức, triển khai thực hiện BHYT đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Điều này đã từng bước góp phần đảm bảo quyền lợi của các cán bộ, chiến sĩ trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT theo mục tiêu chung của Chính phủ.

Theo báo cáo tổng kết thực hiện Luật BHYT giai đoạn 2015-2019 của BHXH Công an nhân dân, sau khi Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 ban hành, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, chức năng thực thi chính sách BHYT liên quan đến các đối tượng công an, nhất là đối tượng cán bộ, chiến sĩ và người lao động; thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đồng thời, Bộ Công an cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành chức năng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện BHYT trong Công an nhân dân để phù hợp với đặc thù của lực lượng Công an. Việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách BHYT trong lực lượng công an.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với cơ quan BHXH địa phương kịp thời cấp hàng triệu lượt thẻ BHYT đối với công nhân công an, lao động hợp đồng và thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi KCB. Hằng tháng, khi có sự biến động về đối tượng tham gia BHYT, Công an đơn vị, địa phương luôn chủ động, kịp thời đề nghị BHXH tỉnh, thành phố cấp thẻ, giảm thẻ đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để thanh quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT. Công tác thu, nộp BHYT đối với người lao động, thân nhân cán bộ chiến sĩ luôn được Công an đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm túc. Trên cơ sở đối chiếu, rà soát các thông tin, số lượng đối tượng tăng, giảm để chuyển kinh phí về BHXH tỉnh, thành phố đúng thời hạn.

Một điểm đáng ghi nhận là công tác triển khai BHYT đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác cũng được chú trọng, đảm bảo thực hiện tốt. Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 70/2015/NĐ-CP, Bộ Công an sẽ triển khai thực hiện BHYT cho cán bộ, chiến sĩ theo lộ trình đến hết năm 2020 đạt 100% tổng số cán bộ, chiến sĩ có BHYT. Nhờ thực hiện chủ trương mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020, đảm bảo đến năm 2018, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia BHYT. Trên cơ sở đó, BHXH Công an nhân dân đã trình đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 4512/QĐ-BCA, ngày 25/10/2016 về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện BHYT trong Công an nhân dân. Đến nay, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã tham gia BHYT.

Đồng thời, việc triển khai BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ đã góp phần tạo động lực thúc đẩy các cơ sở y tế trong lực lượng Công an nhân dân chủ động, đổi mới quản lý, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, máy móc, nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, cải cách TTHC, đảm bảo công tác KCB đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngày càng tốt hơn.

Ảnh minh hoạ

Để có được những kết quả tích cực về thực hiện chế độ, chính sách BHYT trong lực lượng Công an nhân dân, phải kể đến phần đóng góp rất quan trọng của công tác truyền thông chính sách pháp luật BHYT. Có thể nói, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT thường xuyên được cấp ủy và lãnh đạo Công an các cấp quan tâm, triển khai qua nhiều hình thức, biện pháp, trên cơ sở bám sát thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Cụ thể, hàng năm, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác chính sách BHXH, BHYT nhằm phổ biến quán triệt các quy định, chính sách mới về BHXH, BHYT đến lãnh đạo chủ chốt và cán bộ trực tiếp làm công tác chính sách BHXH, BHYT của Công an các đơn vị, địa phương. Tăng cường nghiên cứu, lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật về BHYT trong các buổi sinh hoạt chính trị, các buổi họp giao ban định kỳ và các cuộc thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác. Tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chỉ huy của Bộ Công an, cũng như các lớp tập huấn hàng năm của các tổ chức quần chúng trong Công an nhân dân đều có chương trình bài giảng về công tác chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, cơ quan chức năng của Bộ Công an và Công an đơn vị, địa phương cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chế độ, chính sách nói chung và BHYT nói riêng trong Công an nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng như: các chuyên mục hỏi và đáp trên Đài tiếng nói Việt Nam, báo Công an nhân dân, tạp chí Công an nhân dân, truyền hình Vì an ninh Tổ quốc; trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương…). Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cấp ủy đảng, lãnh đạo Công an các cấp, cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong Công an nhân dân nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT.

Trong thời gian tới, để tiếp tục từng bước nâng cao chất lượng, bảo đảm quyền lợi BHYT cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, BHXH Công an nhân dân sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là những đóng góp, kiến nghị trong quá trình thực hiện Luật BHYT, góp phần thực hiện tốt chính sách BHYT nói chung, cũng như trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng, như: đề nghị bổ sung thân nhân của công nhân quốc phòng, công nhân công an thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc; đề nghị một số nội dung tạo thuận lợi cho việc thanh toán chi phí KCB của đối tượng công an, quân đội, cơ yếu ngay tại cơ sở KCB; nghiên cứu mở rộng phạm vi hưởng BHYT đối với sĩ quan công an hưu trí…

Uyên Mai