Tiếp tục thanh toán BHYT với dịch vụ thực hiện bằng máy đặt, máy mượn

26/05/2022 03:04 PM


Vừa qua, BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.

Trước đó, BHXH Việt Nam nhận được công văn của Bộ Y tế cho ý kiến về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy để thay thế.

Đồng thời, tiếp tục thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt. Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu. Thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hóa chất.

Nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) vận hành hệ thống xét nghiệm. Ảnh: VNEXPRES

BHXH Việt Nam đã chuyển công văn của Bộ Y tế tới BHXH các tỉnh thành, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân để tổ chức thực hiện, đồng thời thực hiện giám định, thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định của Luật BHYT và nghị định 146 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. 

Cũng tại văn bản này, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có kế hoạch, lộ trình thực hiện chuyển đổi các máy mượn, máy do các công ty đặt tại cơ sở khám, chữa bệnh sang các hình thức quy định tại nghị định 151 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế quy định rõ cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng của dịch vụ y tế cung cấp, sử dụng cho người bệnh./.

PV