Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (778)
Trích yếu: Về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tiêu chuẩn xét tiếp nhận vào làm viên chức tại cụm số 05
Ngày ban hành:
27/07/2022
Ngày có hiệu lực:
27/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Cụm số 05
Ngày ban hành:
26/07/2022
Ngày có hiệu lực:
26/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2022
Ngày ban hành:
18/07/2022
Ngày có hiệu lực:
18/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022
Ngày ban hành:
12/07/2022
Ngày có hiệu lực:
12/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo công nhận kết quả kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức ngành BHXH Việt Nam tại Cụm số 04
Ngày ban hành:
06/07/2022
Ngày có hiệu lực:
06/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2022
Ngày ban hành:
06/07/2022
Ngày có hiệu lực:
06/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025
Ngày ban hành:
06/07/2022
Ngày có hiệu lực:
06/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ v/v công nhận kết quả kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại cụm số 04
Ngày ban hành:
30/06/2022
Ngày có hiệu lực:
30/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực