Số / Ký hiệu: 08/2016/TT-BQP
Trích yếu: Thông tư quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Thông tư
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
01/02/2017
Ngày có hiệu lực:
01/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
08/2016/TT-BQP: Thông tư quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Nội dung trong tệp đính kèm