Số / Ký hiệu: 86/2015/QH13
Trích yếu: Luật an toàn thông tin mạng
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Luật - Pháp lệnh
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:
19/11/2015
Ngày có hiệu lực:
01/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
86/2015/QH13: Luật an toàn thông tin mạng
Nội dung trong tệp đính kèm