Số / Ký hiệu: 6-7/2018/ĐTT
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua thuốc tháng 6 đến tháng 7 năm 2018 của 16 tỉnh, thành phố
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Thuốc &VTYT
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
BHXHVN
Ngày ban hành:
31/07/2018
Ngày có hiệu lực:
31/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
6-7/2018/ĐTT: Kết quả đấu thầu mua thuốc tháng 6 đến tháng 7 năm 2018 của 16 tỉnh, thành phố
Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF