Số / Ký hiệu: 2418/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Bào hiểm xã hội Việt Nam
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
24/12/2020
Ngày có hiệu lực:
24/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
2418/QĐ-BHXH: Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Bào hiểm xã hội Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm