Số / Ký hiệu: 4217/KH-BHXH
Trích yếu: Kế hoạch Công tác thông tin, truyền thông năm 2021.
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/12/2020
Ngày có hiệu lực:
29/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
4217/KH-BHXH: Kế hoạch Công tác thông tin, truyền thông năm 2021.
Nội dung trong tệp đính kèm