Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Công bố KQĐT thuốc tháng 1 đến tháng 2 năm 2021 (đợt 1)
Loại văn bản:
Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
19/03/2021
Ngày có hiệu lực:
19/03/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Công bố KQĐT thuốc tháng 1 đến tháng 2 năm 2021 (đợt 1)
Nội dung trong tệp đính kèm