Số / Ký hiệu: 2919/NQ-HĐQL
Trích yếu: Nghị quyết về quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
17/09/2021
Ngày có hiệu lực:
17/09/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
2919/NQ-HĐQL: Nghị quyết về quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội
Nội dung trong tệp đính kèm