Số / Ký hiệu: 3493/BHXH-KHĐT
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 năm 2021
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/10/2021
Ngày có hiệu lực:
29/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
3493/BHXH-KHĐT: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 năm 2021
Nội dung trong tệp đính kèm