Số / Ký hiệu: 1045/BHXH-KHĐT
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2021
Loại văn bản:
Các văn bản khác liên quan
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
20/04/2021
Ngày có hiệu lực:
20/04/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1045/BHXH-KHĐT: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2021
Nội dung trong tệp đính kèm