Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (614)
Trích yếu: VV nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ (Gửi Bộ, ngành TW, UBND các tỉnh)
Ngày ban hành:
10/12/2020
Ngày có hiệu lực:
10/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020
Ngày ban hành:
07/12/2020
Ngày có hiệu lực:
07/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
03/12/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2021
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Về việc triển khai ứng dụng VssID
Ngày ban hành:
25/11/2020
Ngày có hiệu lực:
25/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
Ngày ban hành:
18/11/2020
Ngày có hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng năm 2020
Ngày ban hành:
18/11/2020
Ngày có hiệu lực:
18/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn tổ chức ký và thực hiện hợp đồng KCB BHYT năm 2021
Ngày ban hành:
10/11/2020
Ngày có hiệu lực:
10/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia
Ngày ban hành:
30/10/2020
Ngày có hiệu lực:
25/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực