Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Các văn bản khác liên quan (25)
Trích yếu: Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2022
Ngày ban hành:
06/07/2022
Ngày có hiệu lực:
06/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai phân bổ dự toán thu, chi năm 2022
Ngày ban hành:
31/05/2022
Ngày có hiệu lực:
31/05/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 4 năm 2021
Ngày ban hành:
17/01/2022
Ngày có hiệu lực:
17/01/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và 11 tháng năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp tháng cuối năm 2021 và giai đoạn tiếp theo
Ngày ban hành:
16/12/2021
Ngày có hiệu lực:
16/12/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 năm 2021
Ngày ban hành:
29/10/2021
Ngày có hiệu lực:
29/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao độngvà người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
01/10/2021
Ngày có hiệu lực:
01/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021
Ngày ban hành:
15/07/2021
Ngày có hiệu lực:
15/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2021
Ngày ban hành:
20/04/2021
Ngày có hiệu lực:
20/04/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực