Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Các văn bản khác liên quan (21)
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 năm 2021
Ngày ban hành:
29/10/2021
Ngày có hiệu lực:
29/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao độngvà người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
01/10/2021
Ngày có hiệu lực:
01/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
17/09/2021
Ngày có hiệu lực:
17/09/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021
Ngày ban hành:
15/07/2021
Ngày có hiệu lực:
15/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai phân bổ dự toán thu, chi năm 2021
Ngày ban hành:
28/05/2021
Ngày có hiệu lực:
28/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2021
Ngày ban hành:
20/04/2021
Ngày có hiệu lực:
20/04/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4 và năm 2020
Ngày ban hành:
08/02/2021
Ngày có hiệu lực:
08/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia
Ngày ban hành:
30/10/2020
Ngày có hiệu lực:
25/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực