Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản chỉ đạo của Ngành (372)
Trích yếu: Vv hướng dẫn truyền thông nhân tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2021
Ngày ban hành:
07/05/2021
Ngày có hiệu lực:
07/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v phát động phong trào thi đua triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
Ngày ban hành:
06/05/2021
Ngày có hiệu lực:
06/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
03/05/2021
Ngày có hiệu lực:
03/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
29/04/2021
Ngày có hiệu lực:
29/04/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dich bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
28/04/2021
Ngày có hiệu lực:
28/04/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2021
Ngày ban hành:
14/04/2021
Ngày có hiệu lực:
14/04/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo Thông tư số 22/2020/TT-BYT
Ngày ban hành:
05/04/2021
Ngày có hiệu lực:
05/04/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Ngày ban hành:
05/03/2021
Ngày có hiệu lực:
05/03/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực