Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản chỉ đạo của Ngành (413)
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
23/11/2021
Ngày có hiệu lực:
23/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
12/11/2021
Ngày có hiệu lực:
12/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"
Ngày ban hành:
11/11/2021
Ngày có hiệu lực:
11/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký bà Nguyễn Thị Hương Giang
Ngày ban hành:
03/11/2021
Ngày có hiệu lực:
03/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại Ban thực hiện chính sách BHXH thuộc BHXH Việt Nam năm 2021
Ngày ban hành:
01/11/2021
Ngày có hiệu lực:
01/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021
Ngày ban hành:
27/10/2021
Ngày có hiệu lực:
27/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại Ban thực hiện chính sách BHXH thuộc BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
22/10/2021
Ngày có hiệu lực:
22/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam"
Ngày ban hành:
19/10/2021
Ngày có hiệu lực:
19/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực