Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản chỉ đạo của Ngành (347)
Trích yếu: Phát động phong trào thi đua ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021
Ngày ban hành:
04/01/2021
Ngày có hiệu lực:
04/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Công tác thông tin, truyền thông năm 2021.
Ngày ban hành:
29/12/2020
Ngày có hiệu lực:
29/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ ban hành chương trình hành động của BHXH VN thực hiện nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Ngày ban hành:
25/12/2020
Ngày có hiệu lực:
25/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Bào hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
24/12/2020
Ngày có hiệu lực:
24/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán điều chỉnh chi BHXH, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2020
Ngày ban hành:
21/12/2020
Ngày có hiệu lực:
21/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)
Ngày ban hành:
16/12/2020
Ngày có hiệu lực:
16/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Ngày ban hành:
10/12/2020
Ngày có hiệu lực:
10/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020
Ngày ban hành:
07/12/2020
Ngày có hiệu lực:
07/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực