Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản chỉ đạo của Ngành (473)
Trích yếu: Về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tiêu chuẩn xét tiếp nhận vào làm viên chức tại cụm số 05
Ngày ban hành:
27/07/2022
Ngày có hiệu lực:
27/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Cụm số 05
Ngày ban hành:
26/07/2022
Ngày có hiệu lực:
26/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2022
Ngày ban hành:
18/07/2022
Ngày có hiệu lực:
18/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo công nhận kết quả kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức ngành BHXH Việt Nam tại Cụm số 04
Ngày ban hành:
06/07/2022
Ngày có hiệu lực:
06/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025
Ngày ban hành:
06/07/2022
Ngày có hiệu lực:
06/07/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ v/v công nhận kết quả kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại cụm số 04
Ngày ban hành:
30/06/2022
Ngày có hiệu lực:
30/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
Ngày ban hành:
29/06/2022
Ngày có hiệu lực:
29/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo điểm chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức ngành BHXH Việt Nam tại Cụm số 04 và khắc phục tồn tại theo Kết luận số 27-KL-TW của Ban Bí Thư
Ngày ban hành:
29/06/2022
Ngày có hiệu lực:
29/06/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực