Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thuốc & Vật tư y tế (7)
Trích yếu: Nghị quyết về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dich Covid 19
Ngày ban hành:
22/07/2021
Ngày có hiệu lực:
22/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đính chính quyết định cấp SĐK
Ngày ban hành:
12/07/2017
Ngày có hiệu lực:
12/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT
Ngày ban hành:
14/06/2017
Ngày có hiệu lực:
14/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu Thuốc của 14 tỉnh, thành phố từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2016.
Ngày ban hành:
17/10/2016
Ngày có hiệu lực:
17/10/2016
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 13/04/2017
Trích yếu: 108/QĐ-QLD: Về việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.
Ngày ban hành:
23/03/2016
Ngày có hiệu lực:
23/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 110/QĐ-QLD: Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.
Ngày ban hành:
23/03/2016
Ngày có hiệu lực:
23/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 91/QĐ-QLD: Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.
Ngày ban hành:
22/03/2016
Ngày có hiệu lực:
22/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực