Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT (93)
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020 lên cổng thông tin điện tử của Ngành
Ngày ban hành:
17/11/2020
Ngày có hiệu lực:
17/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020 của 12 tỉnh, thành phố
Ngày ban hành:
21/09/2020
Ngày có hiệu lực:
21/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến T9/2020 của 02 tỉnh, thành phố: TPHCM, Quảng Trị
Ngày ban hành:
21/09/2020
Ngày có hiệu lực:
21/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến tháng 07/2020 của 03 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ngãi, Yên Bái.
Ngày ban hành:
10/07/2020
Ngày có hiệu lực:
10/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả giá thuốc trúng thầu trung bình 6 tháng đầu năm 2020 trên toàn quốc
Ngày ban hành:
03/07/2020
Ngày có hiệu lực:
03/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020 của 15 tỉnh, thành phố.
Ngày ban hành:
26/06/2020
Ngày có hiệu lực:
26/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo trao thỏa thuận khung
Ngày ban hành:
22/05/2020
Ngày có hiệu lực:
22/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến tháng 05/2020 của 06 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hậu Giang, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ, Yên Bái.
Ngày ban hành:
15/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực