Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT (97)
Trích yếu: Công bố KQĐT thuốc tháng 1 đến tháng 2 năm 2021 (đợt 1)
Ngày ban hành:
19/03/2021
Ngày có hiệu lực:
19/03/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công bố KQĐT VTYT rộng rãi đợt 1 năm 2021
Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày có hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chuyển kết quả giá thuốc trúng thầu trung bình 6 tháng cuối năm 2020
Ngày ban hành:
02/02/2021
Ngày có hiệu lực:
02/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chuyển kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020 lên Cổng Thông tin điện tử của Ngành
Ngày ban hành:
28/01/2021
Ngày có hiệu lực:
28/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020 lên cổng thông tin điện tử của Ngành
Ngày ban hành:
17/11/2020
Ngày có hiệu lực:
17/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu thuốc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020 của 12 tỉnh, thành phố
Ngày ban hành:
21/09/2020
Ngày có hiệu lực:
21/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến T9/2020 của 02 tỉnh, thành phố: TPHCM, Quảng Trị
Ngày ban hành:
21/09/2020
Ngày có hiệu lực:
21/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi cập nhật đến tháng 07/2020 của 03 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ngãi, Yên Bái.
Ngày ban hành:
10/07/2020
Ngày có hiệu lực:
10/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực